Çalışan Motivasyonu Şirketin Çıktısını Değiştirir #4

Tüm çalışanlar yetki isteyip, sorumluluk istemezler. Bu hayatın en kolay ve istenilen yönüdür. Günah işleyebilme özgürlüğü ve af edilme ihtiyacı olmaması; süper dünyada cennet. İnisiyatif alma ölçüsünde sorumlu tutulma ya da sorumluluk ölçüsünde inisiyatif verme bu işin ana unsurudur. Motivasyon adına yeni ve jenerik ünvanlar başlangıçta çalışanı etkiler. Maaşı değişmese Devamı…