Çalışan Motivasyonu Şirketin Çıktısını Değiştirir #7

Şirketler çalışanlarıyla iletişimde her zaman belirli bir dil kullanır. Bu stratejinin bir ürünüdür. Bazı şirketler şeffaflık ve direkt anlatım dilini seçerken, bazıları da kapalı ve yoruma açık bir yol seçer. Birinci yolda “dobralık” ile birlikte bazen empati yoksunluğu hissedilebilirken, ikinci yolda ise ‘acaba ne denildi’ diye muğlak ifadeler yorucu ve Devamı…

Çalışan Motivasyonu Şirketin Çıktısını Değiştirir #6

Şirketler, hayat boyu gelişimi ve inovasyonu bünyelerine entegre ettikleri ölçüde rekabet güçlerini korur ve yaşam sürelerini arttırırlar. Bu çok bilindik bir söylevdir, “eğitim şart” kadar akılda kalıcı bir tekrardır. Ama nasıl? Buradaki sır da aslında gizli değildir; lakin uygulamak zordur. Çünkü bunun bir alışkanlık haline getirilmesi ve şirketin damarlarındaki kan Devamı…

Çalışan Motivasyonu Şirketin Çıktısını Değiştirir #5

Y ve Z kuşağı daha özgür bir ortamda yetiştikleri ve büyüdükleri için alışkanlıkları da farklılık gösteriyor. Artık teknolojiyi kullanıcı olarak sömürdükleri için, hayatı kolaylaştırmayan uygulamalar ve çalışma biçimleri başka bir gezegende yaşanıyormuş hissi veriyor onlara. Bu noktada Y ve Z kuşağının alışkanlıkları ve beklentilerine uygun çözümler sunmak, şirketlerin işleyişini ve Devamı…

Çalışan Motivasyonu Şirketin Çıktısını Değiştirir #4

Tüm çalışanlar yetki isteyip, sorumluluk istemezler. Bu hayatın en kolay ve istenilen yönüdür. Günah işleyebilme özgürlüğü ve af edilme ihtiyacı olmaması; süper dünyada cennet. İnisiyatif alma ölçüsünde sorumlu tutulma ya da sorumluluk ölçüsünde inisiyatif verme bu işin ana unsurudur. Motivasyon adına yeni ve jenerik ünvanlar başlangıçta çalışanı etkiler. Maaşı değişmese Devamı…

Çalışan Motivasyonu Şirketin Çıktısını Değiştirir #2

Amaç çalışandan en iyi verimi almaktır. Şirketin karlılığına katkı sağlamasıdır. Dolayısıyla çalışana yapılacak tüm yatırım bunun içindir. Eğer geri dönüşü ve şirkete kazandırdığı bir şey yoksa tamamen kayıptır. Bu bakış açısı çalışanı robot olarak kullanmaktır diye düşünülse de; patron sonuç odaklıdır. Mesele patron gözünde var ya da yok, 1 ya Devamı…

Çalışan Motivasyonu Şirketin Çıktısını Değiştirir #1

Bir işveren olarak çalışandan en iyi verimi elde etme düşüncesi normaldir. Önemli olan bunu sürdürülebilir olarak başarmaktır. Daha işe alma sürecinde, kişiden uzun vadeli istifade etme düşüncesi yoksa, kayıp başlamış demektir. Çalışanın işe en verimli katkısı oluşması için; kendisinden ne istendiğini ve nasıl istendiğini ifade edilmelidir. Bunu ortaya koyabilmesi için Devamı…